Insia ochrana pred poškodením a odcudzením 2 roky iOS do 390 €

SKU
UNICA ALLRISK 2ROKY IOS <390
 

Dostupnosť

DETAILY

Čo služba Insia ochrana pred poškodením na 2 roky obsahuje?

Služba chráni pred nečakanými výdajmi za poškodené, či ukradnuté zariadenie. Kryje náhrady pri páde na zem, náraze, odcudzení, funkčnej a mechanickej závade, ktoré nie sú kryté zárukou.

Služba trvá po dobu dvoch rokov odo dňa zakúpenia a je platná na zariadenie iOS s hodnotou do 390 €

Hlavnou výhodou je, že služba nezaniká pri prvej totálnej škode.

So službou je možné vykryť až dve Exchange výmeny.

Pre koho je služba určená a aké sú hlavné prínosy?

  • Je ideálna, pokiaľ kupujete hlavný produkt pre dieťa alebo dospievajúceho, pretože sa chránite pred nečakanými výdajmi.
  • Službu môže využiť ako fyzická, tak i právnická osoba (firmy).
  • S Insia ochranou neplatíte spoluúčasť po celú dobu platnosti zmluvy. Nemáte dodatočné servisné náklady.
  • Zvyšujete hodnotu produktu.
  • Prenos služby zo starého zariadenia na nové v prípade Exchange výmeny.

Jednoduché uplatnenie

V prípade škodnej udalosti je potreba bezodkladne nahlásiť škodu na tel. čísle 221 586 689. Následne je možné prísť so zariadením na akúkoľvek z našich predajní, kde ho môžete odovzdať do opravy.

Pri riešení takejto udalosti nemusíte riešiť, kto zariadenie prinesie. Certifikát sa vzťahuje na sériové číslo. Je teda jedno, kto ho k nám do servisu prinesie.

Ku škode sa vyjadríme bez odkladu a rýchlo. Môžete tak bezstarostne užívať zariadenie, ako potrebujete.

Zariadenie bude opravované v značkovom servise.

Certifikát o službe Insia ochrana pred poškodením na dva roky dostanete spolu s produktom v tlačenej podobe..

Produkty Apple sú atraktívne, chráňte seba i svojich blízkych so službou Insia ochrana na dva roky.

Technické informácie

Výpredaj
No

Product declaration