Zistite stav vašej servisnej zákazky

Číslo servisnej zákazky - Údaj, ktorý ste dostali pri odovzdaní tovaru do servisu (napr. SK-XXX)

Sériové číslo - Výrobné číslo telefónu napísané na škatuľke a faktúre (bez písmena S na začiatku)

IMEI - Unikátne identifikačné číslo každého telefónu


Nový - Zákazka bola prijatá a bude sa odosielať do servisného centra

Odoslané do servisného centra - Zákazka bola odoslaná do servisného centra v Bratislave

Odoslané do Applu - Odoslané k výrobcovi k ďalšej diagnostike a prípadnej oprave

Prijaté do servisného centra - Zákazka bola prijatá v servisnom centre a je pripravená k diagnostike

Diagnostika - Na zákazke sa vykonáva diagnostika potrebná na určenie závady.

Čaká na náhradné diely - Zariadenie je po diagnostike a sú k nemu objednané náhradné diely

Čaká na zákazníka - Zariadenie čaká na potvrdenie cenového návrhu alebo dodanie potrebných dokumentov k začatiu opravy

Opravuje sa - Zariadenie sa opravuje a robí sa výstupná diagnostika a testy.

Odoslané na predajňu - Zákazka bola dokončená a odoslaná na predajňu

Pripravené na vyzdvihnutie - Zákazka bola kompletne dokončená a je pripravená na vyzdvihnutie na predajni

Oprava ukončená - Servisná zákazka bola ukončená

Čo urobiť pred návštevou servisu

Doma si starostlivo zálohujte svoje dáta, ale ak nemáte možnosť,
môžeme sa pokúsiť dáta zálohovať aj tu u nás, pozrite cenník služieb.
Vypnite polohovaciu službu FIND MY IPHONE (Nájsť iPhone).

Ako na to >

Kde nás nájdete

Nájdete nás v Bratislave - Na každej z našej predajni OC Central a Bory Mall
vám radi pomôžeme s vybavením vašej reklamácie. Od praktických rád a zhodnotenia závady
až po vybavenie celej reklamácie v spolupráci so servisným centrom.

Kontakty >

Servisné miesta

Všeobecné informácie o záruke

        

Čo kryje zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu

        

Spoločnosť iStyle, s.r.o. zaručuje, že výrobok bude pri prevzatí bez vád a poskytuje kupujúcemu záruku za kvalitu v dĺžke 24 mesiacov od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim. Spoločnosť iStyle, s.r.o. neposkytuje záruku za kvalitu pri kúpe už použitého výrobku, čím nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo zákonnej zodpovednosti za chyby.

        

Práva z chybného plnenia, ako aj zo záruky za kvalitu, sa uplatňujú u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave (v autorizovaných servisných strediskách). Pri uplatnení práva na opravu výrobku v autorizovanom servisnom stredisku je potrebné s reklamovaným výrobkom predložiť originál dokladu o kúpe, na ktorom je uvedené typové označenie výrobku a dátum predaja.

        

Ak bude váš produkt chybný alebo nebude vyhovovať zmluve o predaji, môžete sa rozhodnúť podať reklamáciu podľa slovenského zákona o ochrane spotrebiteľa, jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo voliteľného plánu APP (podľa toho, ktorá možnosť platí)         

Reklamačný poriadok: http://www.istyle.eu/sk/reklamacny-poriadok

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple

        

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Poskytuje samostatné práva, ktoré nie sú poskytované v rámci zákonov na ochranu spotrebiteľa, okrem iných, práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

        

Zákazníci si môžu zvoliť, či uplatnia nárok na servis podľa jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo podľa svojich práv vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa.

        

Dôležité: Podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nebudú vzťahovať na reklamácie uplatňované podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa.

Časté otázky

        

Čo je potrebné priniesť do servisu k uznaniu záručnej opravy?

        

Ku každému tovaru je prikladaný daňový doklad, k niektorým druhom tovaru vyhlásenie o záruke (záručný list). Ak nie je vyhlásenie o záruke na daný druh tovaru priložené, k uplatneniu záruky slúži zásadne daňový doklad so zákonom predpísanými údajmi pre uplatnenie záruky ako je názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo.

        

Predlžuje sa mi záruka o nové dva roky?

        

Záruka sa počíta od dátumu zakúpenia, keďže dostávate bezvadný servisný diel a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol Váš prístroj v záručnej oprave.

        

Počul som že vymenený telefón je nejaký "repas" použitého, je to naozaj tak?

        

Servis odstráni závady zariadenia tak, ako boli zákazníkom udané do popisu závady v súlade s technologickým postupom výrobcu, s použitím bezchybných náhradných dielov dodaných výrobcom na tento účel.

        

V Apple Store mi iPhone vymenili na mieste, prečo to nie je možné u vás?

        

Pracujeme na tom, aby sme poskytovali najpohodlnejší servis, aký nám výrobca a možnosti na trhu dovoľujú. V prípade potreby je možnosť si za symbolický poplatok dohodnúť vypožičanie náhradného zariadenia, aby ste mohli fungovať tak, ako ste zvyknutí.

                 

Dokumenty na stiahnutie