Vernostný program iSTYLE

Vernostný program iSTYLE


Rozhodli sme sa odmeniť Vás, našich verných zákazníkov, za to, že sa k nám vraciate a ponúkame Vám možnosť ako na vernosti získať ešte viac - pomocou elektronickej vernostnej karty iSTYLE. Nakupujte v predajniach iSTYLE, zbierajte body a tie potom vymeňte za zľavu na akýkoľvek ďalší tovar, ktorý u nás zakúpite.

O vystavenie vernostnej karty iSTYLE môžete požiadať pri prvom nákupe v predajni iSTYLE v hodnote nad 80,- EUR vrátane DPH. Pri registrácii Vám zároveň vytvoríme zákaznícky účet iSTYLE, v ktorom si môžete sledovať nazbierané vernostné body a lepšie naplánovať Vaše nákupy. Osobné údaje držiteľov týchto vernostných kariet iSTYLE budú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to elektronickou cestou. Pre účely zaradenia do vernostného programu a správy Vašich vernostných bodov je preto potrebný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Žiadosť o súhlas so spracovaním osobných údajov obdržíte mailom pri registrácii do vernostného programu.Všeobecné podmienky používania vernostných kariet iSTYLE(ďalej len „Podmienky“)


1. Tieto Podmienky upravujú používanie elektronických vernostných kariet iSTYLE vydávaných v rámci vernostného programu iSTYLE spoločnosti iStyle s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4B, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 36 732 753, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. : Sro, vložka č .: 67636/B (ďalej aj len "spoločnosť iStyle s.r.o." alebo len „iStyle s.r.o.“) a to s účinnosťou od 1.7.2017 (ďalej len „Karta iSTYLE“)

2. Držitelia Karty iSTYLE a osoby, ktorým držiteľ tejto Karty iSTYLE umožní jej zdieľanie, zbierajú body pri osobných nákupoch v predajniach spoločnosti iStyle s.r.o., či v e-shope iStyle s.r.o. na základe uhradenia kúpnej ceny tovaru, a to ako v Slovenskej republike, tak i v ďalších krajinách, kde pôsobí spoločnosť iSTYLE, a to v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, Srbsku a Macedónsku.

3. Vernostné body na Kartu iSTYLE sa načítajú za ďalšie nákupy po zaradení do vernostného programu, a to za tú časť nákupu, ktorá nie je hradená vernostnými bodmi. Vernostné body sa vypočítajú podľa skupiny produktov/služieb nasledovne:


Apple počítače   3 %
Apple iPod   3 %
Apple iPad   2 %
Apple iPhone   1 %
Apple Watch   1 %
Apple príslušenstvo   5 %
Príslušenstvo ostatných značiek než Apple   5 %


zo zaplatenej ceny daného tovaru/služby, pričom hodnota týchto percent je prevedená do bodovej hodnoty v pomere 1: 1 a takto vypočítaná bodová hodnota je pripočítaná na Kartu iSTYLE (t.j. 1 bod = 1,- EUR vrátane DPH). Hodnotu bodov nemožno vyplácať v peniazoch, možno ich použiť len ako vyššie popísanú zľavu z ďalšieho nákupu (ďalej len „Body“).

4. Zľavu je možné uplatniť najskôr až pri nasledujúcom nákupe alebo možno Body na Karte iSTYLE neobmedzene sčítať.

5. Zľavu je možné využiť vo všetkých predajných kanáloch spoločnosti iStyle s.r.o., avšak iba v Slovenskej republike a to do výšky 50 % z hodnoty nákupu.

6. Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť tento vernostný program i bez uvedenia dôvodu. Od zverejneného dátumu ukončenia tohto vernostného programu na webových stránkach iStyle s.r.o. potom následne nebude možné pripísať body na Kartu iSTYLE. Do tohto dátumu získané Body bude možné použiť v trojmesačnej lehote od dátumu ukončenia tohto vernostného programu.

7. Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžitého zablokovania Karty iSTYLE pri porušení podmienok jej použitia alebo ak požiada o zablokovanie sám držiteľ tejto karty.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Tieto zmeny budú oznámené a zverejnené na webových stránkach spoločnosti iStyle s.r.o. (www.istyle.sk) minimálne jeden mesiac pred ich účinnosťou tak, aby si držitelia mohli prípadne svoje Body do zmeny Podmienok využiť.

9. Body vernostného programu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami a zvýhodneniami.

10. Body sú platné po dobu 12 mesiacov od ich získania. Po uplynutí tejto doby prepadajú a nie je možné ich využiť pri ďalšom nákupe.

11. Pri vrátení tovaru a dobropise čiastky za nákup tovaru/služby budú Body, ktoré boli využité ako zľava pri tomto nákupe, vrátené späť na vernostnú kartu.V Bratislave, 1. 7. 2017