Vyber modely Apple Watch,
ktoré chceš porovnať.

 
Apple Watch SE (2. generácie)
Apple Watch Series 9
Apple Watch Ultra 2
Vyber modely, ktoré chceš porovnať.
Obrázky
Vzhľad

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Titán

Nie je relevantné

Titán

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Hliník
Hliník
Hliník

Nie je relevantné

Hliník

Nie je relevantné

Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Rýchly prehľad
Uhlíkovo neutrálne kombinácie
Displej
Čip
Saturácia kyslíkom
Snímanie teploty
Tiesňové volanie SOS
Odolnosť voči vode
Možnosť mobilného pripojenia
Batéria