Vyber modely Apple Watch,
ktoré chceš porovnať.

 
Apple Watch Series 8
Apple Watch SE (2. generácie)
Apple Watch Ultra
Vyber modely, ktoré chceš porovnať.
Obrázky
Vzhľad

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Titán

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Nie je relevantné

Hliník
Hliník
Hliník

Nie je relevantné

Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Rýchly prehľad
Veľkosť krytu 2
Displej
Odolnosť proti vode
Odolnosť proti vode- 2
Saturácia kyslíkom
Snímanie teploty
Tiesňové volanie SOS
Kompas
Batéria