Insia ochrana pred poškodením a odcudzením na 2 roky CPU do 1100 €

SKU
UNICA ALLRISK 2ROKY CPU<1100
 

Dostupnosť

DETAILY

Čo služba Insia ochrana pred poškodením na 2 roky pre Mac do 1100 € obsahuje?

Služba chráni pred nečakanými výdavkami za poškodené, či ukradnuté zariadenie. Kryje náhrady pri páde na zem, náraze, odcudzení, funkčnej a mechanickej závade, ktoré nie sú kryté zárukou.

Služba trvá po dobu dvoch rokov odo dňa zakúpenia a pokrýva počítače s hodnotou do 1100 €.

Hlavnou výhodou je, že služba nezaniká pri prvej totálnej škode.

So službou je možné vykryť až dve Exchange výmeny.

Pre koho je služba určená a aké sú hlavné prínosy?

  • Služba Ochrana Insia je ideálna vo firmách a domácnostiach, kde môže dôjsť k nečakanej udalosti ako je rozliata káva, pád na zem a odcudzenie z auta.
  • Službu môže využiť ako fyzická, tak právnická osoba (firmy).
  • S Insia ochranou neplatíte spoluúčasť po celú dobu platnosti zmluvy. Nemáte dodatočné servisné náklady.
  • Zvyšujete hodnotu produktu.
  • Prenos služby zo starého zariadenia na nové v prípade Exchange výmeny.

Jednoduché uplatnenie

V prípade škodnej udalosti je potreba celú situáciu bezodkladne hlásiť na tel. čísle 221 586 689. Následne je možné prísť so zariadením na akúkoľvek z našich predajní, kde môžete zariadenie odovzdať do opravy.

Pri riešení škodnej udalosti nemusíte riešiť, kto zariadenie prinesie. Certifikát sa vzťahuje na sériové číslo. Je teda jedno, kto ho k nám počítač do servisu prinesie.

Ku škode sa vyjadríme bez odkladu a rýchlo. Môžete tak bezstarostne používať zariadenie, ako potrebujete.

Zariadenie bude opravované v značkovom servise.

Certifikát o službe Insia ochrana pred poškodením na 2 roky dostanete spolu s produktom v tlačenej podobe.

Počítače Mac sú atraktívne zariadenia s dokonalým dizajnom a funkčnosťou, chráňte ich aj svojich blízkych so službou Insia ochrana na 2 roky.

Technické informácie

Výpredaj
No

Product declaration