Insia ochrana pred poškodením a odcudzením na 2 roky CPU do 3900 €

SKU
UNICA ALLRISK 2ROKY CPU<3900
 

Dostupnosť

DETAILY

Čo služba Insia ochrana pred poškodením na 2 roky pre Mac do 3900 € obsahuje?

Služba chráni Mac počítače pred nečakanými výdavkami. Kryje náhrady pri páde na zem, náraze, odcudzení, funkčnej a mechanickej závade, ktoré nie sú kryté zárukou.

Služba trvá po dobu dvoch rokov odo dňa zakúpenia a pokrýva počítače s hodnotou v rozmedzí od 2300 € do 3900 €.

Hlavným benefitom je, že služba nezaniká pri prvej totálnej škode.

So službou je možné vykryť až dve Exchange výmeny.

Pre koho je služba určená a aké sú hlavné prínosy?

  • Služba Ochrana Insia je vhodná do firmiem, organizácií a domácností, kde môže dôjsť k nečakanej udalosti počínajúc rozliatou kávou, pádu na zem alebo napríklad odcudzeniu z kufru auta.
  • Službu môže využiť ako fyzická, tak právnická osoba (firmy, školy inštitúcie).
  • S Insia ochranou neplatíte žiadnu spoluúčasť po celú dobu platnosti zmluvy. Nemáte tak dodatočné servisné náklady.
  • Zvyšujete hodnotu produktu.
  • Prenos služby zo starého zariadenia na nové v prípade Exchange výmeny.

Jednoduché uplatnenie

V prípade škodnej udalosti je potreba celú situáciu bezodkladne hlásiť na tel. čísle 221 586 689. Následne je možné prísť so zariadením na akúkoľvek z našich predajní, kde môžete zariadenie odovzdať do opravy.

Pri riešení škodnej udalosti nemusíte riešiť, kto zariadenie prinesie. Certifikát sa vzťahuje na jeho sériové číslo. Je teda jedno, kto ho k nám počítač do servisu prinesie.

Ku škode sa vyjadríme bez odkladu a rýchlo. Môžete tak bezstarostne používať zariadenie, ako potrebujete.

Zariadenie bude opravované v značkovom servise.

Certifikát o službe Insia ochrana pred poškodením na 2 roky dostanete spolu s produktom v tlačenej podobe.

Apple počítače sú dizajnovo dokonalé. Chráňte seba i svojich blízkych so službou Insia ochrana na 2 roky a môžete byť pokojní, že aj vo chvíli, keď sa niečo nečakané stane, bude o všetko bezpečne postarané vďaka Insii a iSTYLE.

Technické informácie

Výpredaj
No

Product declaration