Ochrana pred poškodením a odcudzením pre iPhone a Apple Watch na 2 roky do 1000 €

SKU
ALLRISK 2ROKY IPHONE <1000
 

Najnižšia cena za posledných 30 dní: 271,20 €

Dostupnosť

DETAILY

Čo služba Insia ochrana pred poškodením a odcudzením obsahuje?

Služba chráni pred nečakanými výdavkami za poškodené alebo odcudzené zariadenie. Kryje náhrady pri páde na zem, náraze, odcudzení, funkčnej a mechanickou závadou, ktoré nie sú kryté zárukou.

Hlavným benefitom služby je to, že nezaniká pri prvej totálnej škode.

So službou je možné vykryť až dve Exchange výmeny.

Pre koho je služba určená a aké sú hlavné prínosy?

  • Služba Ochrana Insia je ideálna pre firmy aj domácnosti alebo iné inštitúcie, kde môže dôjsť k nečakanej udalosti od rozliatej kávy, spadnutiu na zem alebo napríklad odcudzeniu z auta.
  • Službu môže využiť fyzická aj právnická osoba (firmy).
  • S Insia ochranou neplatíte spoluúčasť po celú dobu platnosti zmluvy. Nemáte teda žiadne dodatočné servisné náklady.
  • Zvyšujete hodnotu produktu.
  • Prenos služby zo starého zariadenia na nové v prípade Exchange výmeny.

Jednoduché uplatnenie

V prípade škodovej udalosti je potrebné celú situáciu bezodkladne hlásiť na webe Insia. Následne je možné prísť so zariadením na akúkoľvek z našich predajní, kde môžete zariadenie odovzdať do opravy.

Pri riešení škodovej udalosti nemusíte riešiť, kto zariadenie prinesie. Certifikát sa vzťahuje na sériové číslo. Je teda jedno, kto ho k nám zariadenie do servisu prinesie.

Ku škode sa vyjadríme bez odkladu a rýchlo. Môžete tak bezstarostne používať zariadenie, ako potrebujete.

Zariadenie bude opravované v autorizovanom servise.

Certifikát o službe Insia ochrana pred poškodením dostanete spolu s produktom v tlačenej podobe.

Chráňte seba aj svojich blízkych so službou Insia ochrana a môžete byť pokojní, že aj vo chvíli, keď sa niečo nečakané stane, bude o všetko bezpečne postarané vďaka Insii a iSTYLE.

Technické informácie

Výrobca
INSIA
EAN kód
IST23-2-237-9qiml-226

Product declaration