Servis

Servis

Využite služieb našich autorizovaných servisných centier. K opravám používame výhradne originálne diely a opravy samotné prebiehajú podľa postupov daných výrobcom. Kvalita a dodržiavanie postupov, je pravidelne kontrolovaná spoločnosťou Apple. Vieme vyriešiť záručné aj pozáručné opravy a v prípade potreby zapožičať náhradné zariadenie.

Bezkontaktný servisServisVýmena batérieVýmena displejaCenník

Zistite stav vašej servisnej zákazky

Číslo servisnej zakázky - údaj, ktorý ste dostali pri odovzdaní zariadenia do servisu (v tvare: SK-XXX)
Výrobné / sériové číslo - výrobné číslo zariadenia odovzdaného do servisu (bez písmena S na začiatku)
IMEI - identifikačné číslo každého zariadenia, do ktorého je možné vložiť SIM kartu, alebo obsahuje eSIM

Čo urobiť pred návštevou servisu

Odporúčame, aby ste si zálohovali svoje iOS zariadenia, alebo svoj počítač. Ak nemáte takúto možnosť, môžeme sa pokúsiť vykonať zálohu u nás. Služba je spoplatnená a nie je ju možné vykonať, ak zariadenie nie je funkčné, má rozbitý displej, alebo nepoznáte jeho vstupný kód. Nezabudnite vypnúť službu Find My iPhone (Nájsť iPhone). Bez vypnutia tejto funkcie nie je možné vaše zariadenie diagnostikovať a opraviť.

Ako vypnúť Find My iPhone>

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Zariadenie na zapožičanie

Zákazníci, ktorí majú svoje zariadenie v servise a potrebujú po dobu opravy náhradné, majú v rámci uznanej reklamácie po dobu opravy možnosť zápožičky náhradného zariadenia. Odporúčame si pred zadaním opravy overiť dostupnosť zariadenia na zapožičanie na konkrétnej predajni.

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple poskytuje užívateľom celosvetovú záruku. Informácie o tejto záruke nájdete tu POZOR CZ LINK.

Stav tejto záruky si môžete overiť tu.

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Reklamačný poriadok a všeobecné servisné podmienky

Reklamačný poriadok iSTYLE

Všeobecné servisné podmienky iSTYLE

Naše servisné centrum stále funguje a sme pripravení sa o vaše zariadenie postarať aj v tejto ťažkej situácií.

Sprostredkujeme prepravu vašeho zariadenia od vás k nám a zase späť. Vďaka spolupráci s Apple je pre všetkých koncových uživateľov po celej SR doprava zadarmo, okrem mimozáručných opráv, kde nebude súhlas s opravou podľa cenového návrhu.

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Postup: pre vytvorenie servisnej zákazky a objednanie dopravy, alebo kvôli zisteniu viac informácií, kontaktujte náš servis prostredníctvom emailu: servis@istyle.sk.

alebo na telefónnom čísle: +421 948 050 485.

Berte prosím na vedomie, že vzhľadom k okolnostiam, môže dochádzať k dlhšej dobe opravy než je obvyklé..

O batériách

Každá batéria má svoju životnosť, ktorá sa kráti a jej kapacita sa znižuje. Podľa toho, ako náročne svoj iPhone používate, tak rýchlo dochádza k opotrebovaniu batérie a zníženiu jej maximálnej kapacity. Pokles kapacity batérie preto nie je dôvodom na reklamáciu. Batériu so zníženou kapacitou možno však vymeniť viď. cenník. Detailné informácie o batériách možno získať na stránkach výrobcu.

Servis iSTYLE

Kde si nechať vymeniť batériu

Batériu vymeníme vo väčšine prípadov počas pracovného dňa a to v rámci niekoľkých málo hodín na predajniach v Bory Mall, alebo OC Central. V ostatných prípadoch je nutné počítať s dobou potrebnou k transportu do servisného centra a späť. Opravu batérie je možné rezervovať na konkrétny termín a podľa aktuálneho vyťaženia servisného centra si potom skočiť na kávu, na nákupy, alebo napríklad po pamiatkach.

Rezervovať návštevu v servise >

Pozor na nafúknuté batérie

V niektorých prípadoch môže dôjsť k nafúknutiu batérie a takéto zariadenia odporúčame už nepoužívať a odovzdať čo najrýchlejšie do servisného centra, alebo na iné miesto, ktoré dokáže bezpečne a ekologicky zlikvidovať nebezpečný elektro odpad. V prípade, že takto vadná batéria spôsobí deformáciu zariadenia, ponúka výrobca výmenu celého zariadenia za bezvadný kus a to buď bezplatne, alebo za zvýhodnenú cenu.

Pred opravou

iPhone je nutné kvôli diagnostike a oprave samotnej otvoriť a tomu môžu brániť rôzne samolepky, platobné karty alebo ochrany skiel aplikované na iPhone. Pred zadaním servisnej zákazky je nutné tieto veci odstrániť. Prasknutý displej je tiež prekážkou k oprave. Výmena batérie u takého iPhone môže byť z tohto dôvodu odmietnutá. V takýchto prípadoch odporúčame zvážiť možnosť výmeny displeja, všetko sa dá zvládnuť naraz. O možnostiach výmeny displeja sa dočítate viac v sekcii Výmena displeja.

Pre diagnostiku predpísanú výrobcom je nutné mať do zariadenia prístup, nastavte si preto dočasný vstupný kód a povedzte ho pri príjme servisnej zákazky, alebo ho pred zadaním opravy deaktivujte. Nezabudnite vypnúť službu Find My iPhone (Hľadať iPhone). Bez vypnutia tejto funkcie nie je možné vaše zariadenie diagnostikovať a opraviť.

O oprave

Na opravy používame len originálne diely. Batériu nie je možné zakúpiť samostatne, oprava sa vykonáva len formou výmeny, kedy sa tá pôvodná vracia výrobcovi. Časť potrebného času pre výmenu zaberie tiež nabíjanie novej batérie a overenie jej správnej funkčnosti. V niektorých prípadoch sa po výmene batérie nemusia zobrazovať dáta o kapacite, batéria najskôr musí byť nejakú dobu v prevádzke, prípadne sa odporúča zariadenie uviesť do továrneho nastavenia.

V niektorých prípadoch je v iPhone aj iná závada, ktorú je potrebné vyriešiť, alebo si výrobca vyžiada zaslanie zariadenia priamo do svojho servisného centra, v takýchto prípadoch môže dôjsť k nepredpokladanému predĺženiu doby potrebnej pre celkovú opravu. Neriskujte výmeny v neautorizovaných centrách, nezaručia pôvod náhradných dielov a použitá batéria nemusí byť plne kompatibilná s vaším iPhone a môže spôsobiť problémy v budúcnosti.

O displejoch

Pre väčšinu užívateľov sa jedná o primárny ovládací prvok ich iPhonu. Prípadné problémy s dotykom alebo zobrazovaním sa najčastejšie rieši výmenou celého displeja. Súčasťou displeja sú aj ďalšie komponenty, ako napríklad horný reproduktor, predná kamera, ale tiež Home Button / Touch ID. Niektoré problémy s displejom sa dajú odstrániť bez nutnosti návštevy servisného centra.

Ako odstrániť problémy s displejom POZOR CZ LINK >

Servis iSTYLE

Kde nechať vymeniť displej

Displej u iPhonu 6s a novších vymeníme vo väčšine prípadov počas pracovného dňa a to v prebehu niekoľkých málo hodín na predajniach. V ostatných prípadoch je nutné počítať s dobou potrebnou k transportu do servisného centra a späť. Opravu displeja je možné rezervovať na konkrétny termín a podľa aktuálneho vyťaženia servisného centra si potom skočiť na kávu, na nákupy, alebo napríklad po pamiatkach.

Rezervovať návštevu v servisnom centre >

Odkladať opravu sa nevypláca

Displeje sú vyrábané z veľmi pevného a odolného materiálu, navyše je možné ich chrániť rôznymi fóliami a tvrdenými sklami, stále sa však jedná o krehkú súčasť, ktorá sa môže poškodiť a to najčastejšie pádom.

Displej, ktorý praskne je zvyčajne aj naďalej možné používať, hrozí však nebezpečenstvo poranenia o črepy a tiež sa výrazne znižuje odolnosť proti vniknutiu nečistôt do vnútorných častí iPhonu. Odporúčame preto výmenu neodkladať.

Pred opravou

iPhone je nutné otvoriť a tomu bránia rôzne samolepky, platobné karty a ochrany skiel aplikované na iPhone. Tie je nutné pred zadaním servisnej zákazky odstrániť. Pre diagnostiku predpísanú výrobcom je nutné mať do zariadenia prístup, nastavte si preto dočasný vstupný kód a povedzte ho pri príjme servisnej zákazky, alebo ho pred zadaním opravy deaktivujte.

Nezabudnite vypnúť službu Find My iPhone (Hľadať iPhone). Bez vypnutia tejto funkcie by nebolo možné vaše zariadenie diagnostikovať a opraviť.

Ako deaktivovať Find My iPhone >

O oprave

NA opravy používame len originálne diely. Displej sa nepredáva samostatne, iba formou výmeny, keď sa pôvodný kus vracia výrobcovi. V niektorých prípadoch môže byť v iPhone aj iná závada, ktorú je potrebné vyriešiť, alebo si výrobca vyžiada zaslanie zariadenia priamo do svojho servisného centra. V takýchto prípadoch môže dôjsť k nepredpokladanému predĺženiu doby potrebnej pre celkovú opravu.

Výmenou displejov v neutorizovaných centrách riskujete , pretože nie je vždy 100% zaistený pôvod náhradných dielov. Vďaka tomu môžu v budúcnosti nastať problémy napr. aj s Touch ID, pretože pri tejto výmene a autorizácii nového senzora je nutné, aby sa zariadenie úspešne spojilo so serverom výrobcu.

Služby

Služba Cena
Diagnostika iOS zariadení * 18 €
Diagnostika Mac zariadení * 18 €
Reinštalácia iOS 18 €
Reinštalácia Mac 36 €
Záloha iOS zariadení ** 18 €
Záloha Mac zariadení ** 36 €
Odblokovanie EFI (Firmware) počítača *** 36 €

Vyššie uvedené služby sú nadštandardné a nie sú kryté zárukou. Uvedené ceny služieb sú orientačné a závisia na danom type modelu zariadenia a náročnosti vykonanej práce.
*Diagnostika zariadenia sa účtuje aj v prípade pozáručnej opravy, keď zákazník nesúhlasí s opravou.
**Na požiadanie sa pokúsime o zálohu dát, v niektorých prípadoch však nemusí byť záloha možná. Ak sa záloha nepodarí, nebude účtovaná.
Záloha iOS neobsahuje stiahnuté aplikácie z AppStore, ani médiá z iTunes Store. Záloha Mac obsahuje len domovskú zložku bez aplikácií a nastavení.
***K odblokovaniu EFI (Firmware) počítača je nutné dodať faktúru kvôli overeniu majiteľa.

Platená výmena displeja iPhonu POZOR na SK NEVIDIM LEBO SOM SLEPA

U vybraných modelov iPhonu sa oprava vykonáva priamo u výrobcu. Posúdenie o možnosti výmeny displeja potom prebieha v dvoch krokoch. Prvé hodnotenie vykoná certifikovaný technik našej spoločnosti iSTYLE a druhé hodnotenie vykoná technik spoločnosti Apple. Ak by nebola možnosť výmeny displeja, napríklad kvôli inému poškodeniu, bude poslaný nový cenový návrh na opravu v rámci Exchange programu. Zamietnutie opravy môže súvisieť s mechanickým poškodením, ktoré znemožňuje vykonanie tohto spôsobu opravy. Doba opravy displeja u výrobcu môže byť výrazne dlhšia, než ostatné typy opráv.

Model Cena
iPhone SE / iPhone 6 3838 Kč
iPhone 6 Plus 4342 Kč
iPhone 6s / 7 / 8 4442 Kč
iPhone 6s Plus / 7 Plus / 8 Plus 4959 Kč
iPhone X / XS 8625 Kč
iPhone XS Max 10 288 Kč
iPhone XR 5992 Kč

Platená výmena dielov iPhonu

V prípade že závada súvisí s niektorým z vyššie uvedených dielov, bude oprava vykonaná výmenou tohto dielu, kedy chybný diel je zaslaný výrobcovi, ktorý výmenou zašle bezchybný kus. Ak výmena dielu problém neodstráni, bude navrhnutá oprava v rámci Exchange programu. Doba opravy v týchto prípadoch (okrem opravy displeja), je závislá na množstve aktuálne spracovávaných zákaziek, zvyčajne je však možná počas pracovného dňa, ak nenastanú komplikácie. Platí pre predajne na ktorých sa nachádza servisné centrum.

Model Kamera Reproduktor (spodný) Reproduktor (horný) Batéria Vibračný motorček
iPhone SE 1823 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1015 Kč
iPhone 6 1917 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1015 Kč
iPhone 6 Plus 1917 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1015 Kč
iPhone 6s 1823 Kč - * 1241 Kč -
iPhone 6s Plus 1823 Kč - * 1241 Kč -
iPhone 7 1823 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1622 Kč
iPhone 7 Plus 2399 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1622 Kč
iPhone 8 1823 Kč - * 1241 Kč 1622 Kč
iPhone 8 Plus 2399 Kč 1622 Kč * 1241 Kč 1622 Kč
iPhone X 2399 Kč 1622 Kč * 1949 Kč 1622 Kč
iPhone XS 2399 Kč 1622 Kč * 1949 Kč 1622 Kč
iPhone XS Max 2399 Kč 1622 Kč * 1949 Kč 1622 Kč
iPhone XR 2399 Kč 1622 Kč * 1949 Kč 1622 Kč

* výmena celého displeja

Platený Exchange program iPhone a Apple Watch

Exchange je oprava formou výmeny, kedy je vadný výrobok zaslaný výrobcovi, ktorý výmenou zašle bezchybný kus. Zariadenie v rámci tejto výmeny je menené vždy za rovnaký model, kapacitu i farbu. Výmenu za iný typ výrobca neumožňuje.

Bezvadný kus zodpovedá kvalitou i vlastnosťami novému zariadeniu a má unikátne výrobné číslo, ktoré nebolo nikdy pred tým použité. Bezchybný kus môže mať drobné kozmetické nedostatky.

Batériový Exchange je forma výmeny, pozri Exchange, pri diagnostikovanej závade batérie.

U niektorých modelov nie je možné vykonať opravu a to ani v prípade, že je zariadenie v záruke. Týka sa najmä tých modelov, ktoré nie sú určené pre lokálny trh. Opravu je nutné uplatňovať u predajcu.

Model Cena od
iPhone SE 8542 Kč
iPhone 6 / 6s 9597 Kč
iPhone 6 Plus / 6s Plus 10 534 Kč
iPhone 7 10 183 Kč
iPhone 7 Plus 11 120 Kč
iPhone 8 11 120 Kč
iPhone 8 Plus 12 644 Kč
iPhone X / XS 17 943 Kč
iPhone XS Max 19 499 Kč
iPhone XR 12 644 Kč
Apple Watch (Sport 1. gen) 6199 Kč
Apple Watch Series 1 (2. gen) 6199 Kč
Apple Watch Series 2 / 3 (hliníkové, Nike 2. gen) 7019 Kč
Apple Watch (ocelové) 8191 Kč
Apple Watch Series 2 (ocelové) 7957 Kč
Apple Watch (keramické) 25 182 Kč
Apple Watch Series 4 (GPS) 9363 Kč

Platený Exchange program iPad

Drobné kozmetické vady, ako napríklad odreniny a poškriabanie nie sú dôvodom na reklamáciu ani k platenej oprave.

Exchange je oprava formou výmeny, kedy je vadný výrobok zaslaný výrobcovi, ktorý výmenou zašle bezchybný kus. Zariadenie v rámci tejto výmeny je menené vždy za rovnaký model, kapacitu i farbu. Výmenu za iný typ výrobca neumožňuje.

Bezvadný kus zodpovedá kvalitou i vlastnosťami novému zariadeniu a má unikátne výrobné číslo, ktoré nebolo nikdy pred tým použité. Bezchybný kus môže mať drobné kozmetické nedostatky.

Model Cena od
iPad mini (3,4) 8966 Kč
iPad Air 2 8966 Kč
iPad (5. / 6. gen) 7529 Kč
iPad Pro 9,7 12 557 Kč
iPad Pro 10,5 14 951 Kč
iPad Pro 11 16 746 Kč
iPad Pro 12,9 (1. / 2. gen) 20 098 Kč
iPad Pro 12,9 (3. gen) 21 773 Kč

Príslušenstvo

V týchto prípadoch nepožaduje výrobca navrátenie pôvodných dielov, možno teda objednať aj v prípade straty.

Typ dielu Cena
iPhone SIM tray (šuplík na SIM kartu) 262 Kč
iPad SIM tray (šuplík na SIM kartu) 574 Kč
AirPods - slúchadlo (ľavé nebo pravé) cena za kus 2 207 Kč
AirPods - nabíjacie púzdro 2 207 Kč
Apple Pencil - nabíjací adaptér 415 Kč
Apple pencil - viečko 579 Kč
Apple pencil 1/2 - hrot 448 Kč

Mac

Cenu opravy počítačov Mac vám sme schopní zaslať aj po diagnostike.

Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť na základe vykonanej diagnostiky. Zmena cien vyhradená.